Bota e lashte

09/06/2007 20:43

Bota e lashte

Zhvillimi i bujqesise i sherbeu popullates njerezore ne rritje ta mbeshteste ekzistencen e saj jo vetem tek gjuetia, si dhe nxiti nje organizimin e shoqerive me komplekse. Tregetia dhe qeverisja ishin ishin te lidhura ngushte me zhvillimin e shoqerive urbane. Rritja e popullates dhe jetesa ne komunitet ndihmuan ne permiresimin e standarteve te jeteses, por krijuan gjithashtu edhe mjaft rrisqe te reja per shendetin perfshire mundesi me te medha per perhapjen e semundjeve ngjitese. Keto ndryshime ne menyren e jeteses kerkonin nga ana e tyre veprime veprime te koordinuara te komunitetit per te parandaluar semundjet dhe per te permirsuar mbijetesen.

 

 Shoqerite lindore mund te konsiderohen si vendlindja e qyeterimit boteror. Traditat empirike dhe religjioze ishin te nderthurura ne keto shoqeri, dhe supersticioni dhe shamanizmi bashkejetonin me njohjen praktike te barerave mjekesore, eksperiencen e mamive popullore, menaxhimin e plageve apo te kockave te thyera.

 


Created from Genci Dervishi & RC Studio 

copyright©2007

Back

Search site

© 2008 All rights reserved Studentet E Shendetit Publik